Εργασιακά νέα

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ολόκληρη η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ-2023 – Δείτε όλες τις θέσεις

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2023 πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο...

Η απόφαση με τις οδηγίες για το Ε1 Φ.Ε. 2022

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 170 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 170 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την...

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Θέματα και ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ-2022

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, που διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ...

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαγωνισμός εισαγωγής 311 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης...

Αιτήσεις στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε-2023 - 22 μέλη στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Προσλήψεις στην Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο (2) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...

Η απόφαση με τις οδηγίες για το Ε1 Φ.Ε. 2022

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.528 θέσεις σε Υπηρεσίες, Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1528) ατόμων για την...

Αρχειοθέτηση: Η λέξη κλειδί για μια καθημερινότητα στο γραφείο περισσότερο αποδοτική

Λήγουν οι αιτήσεις για ένταξη στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την ένταξη στo Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023, της ΕΛΣΤΑΤ. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών,...

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ-2022: Προσήλθαν 76.799 υποψήφιοι

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά...

Σε διαβούλευση το ερανιστικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ-2023 για 52 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο...

Η απόφαση με τις οδηγίες για το Ε1 Φ.Ε. 2022

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε-2023 για 22 μέλη στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην επιλογή συνολικά...

Τα εργασιακά νέα και όλη η επικαιρότητα σχετικά με θέσεις εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προκηρύξεις και προσλήψεις. ΑΣΕΠ ΣΜΥ και ΟΑΕΔ. Προσλήψεις σε ΔΕΗ, δημόσιο και ΕΥΔΑΠ. Προσλήψεις ΕΡΓΑΝΗ.

Προκηρύξεις : Όλα τα νέα «ανοίγματα» θέσεων

Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε όλα τα εργασιακά νέα που αφορούν προγράμματα ΟΑΕΔ, τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και το πρόγραμμα κοινωφελής εργασία.

ΟΑΕΔ : Οι αιτήσεις και οι προσλήψεις

Βρείτε θέσεις εργασίας από εταιρείες που αναζητάνε προσωπικό προσλήψεις σε ιδιωτικό τομέα. Όλες οι προσλήψεις σε δημόσιο τομέα.

Προσλήψεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

Το newsera είναι το έγκυρο website για εργασιακά νέα, συμβάσεις, διορισμούς,εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.
Προσλήψεις σε δήμους, σε νοσοκομεία, σε μουσεία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με συμβάσεις έργου.

Θέσεις εργασίας και ανάλυση αγοράς

Όλα τα εργασιακά νέα μαζεμένα σε μία σελίδα. Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις, πότε μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πρόσληψη. Προσλήψεις πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια – ΑΕΙ – ΤΕΙ. Προσλήψεις εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών.

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα

Τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ απευθύνονται στους εργοδότες. Τα προγράμματα αυτά, συνήθως απευθύνοντε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η διάρκεια της επιδότησης είναι δώδεκα μήνες. Στο site μας θα βρείτε όλα τα εργασιακά νέα.

Οι εργοδότες, επωφελούνται από επιδότηση χορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, η οποίες πολλές φορές αγγίζουν και το 100% του κόστους.

Προσλήψεις μέσω προγράμματος

Κάθε έτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτέι τις χ ώρες της για έναρξη αντίστοιχων προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να «τρέχουν» νέα προγράμματα συνεχώς. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα είναι το «Πρώτο Ένσημο», για άτομα 18 έως 29 ετών, τα οποία δέν έχουν ένσημα ακόμη.

Προτεινόμενα